Battle of the forms bij algemene voorwaarden: hoe zit dat precies? 

Er was eens, op een plek hier niet ver vandaan… een battle of the forms. Beide contractspartijen dachten dat hun eigen algemene voorwaarden van toepassing waren op de samenwerking. Op een dag loopt iets fout en zijn ze het oneens over wie aansprakelijk is. Volgens de algemene voorwaarden van de ene is de andere aansprakelijk en omgekeerd.  

 Hoe voorkom je dit? En als het gebeurt, hoe ga je ermee om?   

Achtergrond

Algemene voorwaarden zijn bindend door aanvaarding van je klant. Die aanvaarding kan in een B2B-relatie zowel expliciet als impliciet zijn.

Je klant ondertekent de offerte binnen de geldigheidsduur en stuurt de offerte terug? Dan is je offerte (expliciet) aanvaard.  

Je klant ontvangt de offerte en vraagt om de opdracht te starten? Dan heeft hij impliciet aanvaardt op voorwaarde uiteraard dat je je algemene voorwaarden hebt verzonden samen met je offerte. Een link naar je algemene voorwaarden opnemen in je offerte is dus nooit voldoende.  

Bovendien is er vanaf 2023 een best practice die je nog moet meenemen: vermeld altijd op je offerte dat enkel jouw algemene voorwaarden van toepassing zijn op de offerte of bestelbon.  

Battle of the forms 

Soms aanvaardt de klant jouw offerte maar verwerpt je algemene voorwaarden, bijvoorbeeld omdat hij wil samenwerken op basis van zijn eigen aankoopvoorwaarden. Of zijn er geen afspraken tussen partijen over welke voorwaarden van toepassing zijn.  

Sales denkt: de offerte is getekend dus de deal is rond!  

Maar dan komt er een conflict met je klant en is het helemaal niet duidelijk welke voorwaarden gelden tussen jullie. In dat geval speelt de “battle of the forms” volop. Meestal is dit ook het moment waarop de bedrijfsjurist pas in het spel komt, terwijl het spel eigenlijk al is gespeeld…  

Nieuwe regeling  

De wetgever heeft deze battle nu definitief beslecht in het nieuwe verbintenissenrecht dat vanaf 1 januari 2023 in werking is.  

Ingeval van tegenstrijdige algemene voorwaarden zal de  “knock-out” regeling van toepassing zijn. Dit betekent dat ingeval van tegenstrijdige voorwaarden, géén van beide algemene voorwaarden van toepassing zal zijn, noch die van jou en noch die van je klant.

Als er je niet uitgeraakt zal je dus moeten terugvallen op de algemene wettelijke regels en niet op je eigen voorwaarden die zijn afgestemd op je werking.  

Conclusie

Zorg voor een ondertekende of expliciet aanvaarde offerte, voeg altijd je algemene voorwaarden toe (liefst in hetzelfde document) en verwijs ernaar, tot slot zorg je er best voor dat je in je offerte aangeeft dat énkel jouw algemene voorwaarden van toepassing zijn op de offerte.  

Aanvaardt je klant je algemene voorwaarden niet, of maakt hij voorbehoud voor de aanvaarding van je algemene voorwaarden? Zorg dan dat je dit geschil oplost vóóraleer je de samenwerking start. Doe je dat niet, dan zullen de (minder gunstige) regels van het algemene verbintenissenrecht gelden die niet afgestemd zijn op jouw interne werking business.  

 

Vragen? Contacteer ons via [email protected] of boek je kennismakingsgesprek in.

 

 

Contacteer ons