7 tips om je bedrijf sneller te doen groeien

Je bedrijf doen groeien, kan niet zonder legal. Maar waar begin je? We helpen je op weg met deze 7 tips. 

1. Goed begonnen is half gewonnen

Succesvol je bedrijf opstarten: een gewone handdruk is niet voldoende. Toch beginnen veel ondernemers hun business nog te vaak “op goed vertrouwen”. Vertrouwen hebben in de mensen waarmee je in zee gaat en wil samenwerken is natuurlijk cruciaal. Maar jammer genoeg loopt het vaak ook mis door onduidelijke afspraken, verwachtingen die niet afgestemd zijn, andere visie,…

Welke vennootschapsvorm gebruik je best? Wat kan er best staan in een overeenkomst met je zakenpartner? Welke verzekeringen sluit je af…enz? Je kan bij dr. Google aankloppen, of bij een juridisch adviseur die je eerst de juiste vragen zal stellen en je nadien kan ondersteunen in het maken van de juiste keuzes, het opstellen van documenten,….

2. Je moet niet getrouwd zijn met je medewerkers, maar je maakt best wel de juiste afspraken. 

Samenwerken met freelancers is een leuke manier om snel en met de juiste expertise een aantal acties te realiseren in je bedrijf. Wanneer je gaat schalen is het wel cruciaal om goeie afspraken te maken met hen bv. over de overdracht van hun IP, vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens, niet-concurrentie, wat bij ziekte,… 

Afhankelijk van de noden van het bedrijf en en het type freelancers werk je best een strategie uit die je verwerkt die je vervolgens verwerkt in je standaardcontract voor dergelijke samenwerkingen. Het zal je bedrijf veilig stellen van risico’s waardoor je onbezorgd kan werken en schalen met deze medewerkers. Bovendien versnel je met een standaardcontract de onderhandelingen met deze medewerkers. Want wie wil nu tijd verliezen daaraan?  

3. Zorg ervoor dat uitgewerkte ideeën en creatieve concepten eigendom zijn en blijven van je bedrijf. 

Je intellectuele eigendom van meet af aan beschermen is belangrijk voor de toekomstige waardering van je bedrijf. Eens je effectief actief bent op de markt, is het zo bijvoorbeeld belangrijk om de naam en het logo van je bedrijf of product te beschermen als merk. Doe je dat niet of niet goed, dan bega je het risico dat je een ander bedrijf met die naam deponeert als merk en eist dat jij stopt met het gebruiken van die naam.

Daarnaast kan je voor sommige toepassingen ook een patent aanvragen die jou het exclusief eigendomsrecht geven op een uitvinding van een technisch product of proces. Let wel: dit moet je doen vóóraleer je je product op de markt brengt.

Ook ideeën die zijn uitgeschreven kan je beschermen in die zin dat je ze kan deponeren als i-depot waardoor het idee een vaste datum krijgt.  Handig om te bewijzen dat jij eerst was met een bepaald idee.

4. Een goed standaard klantencontract is de spiegel van je bedrijf. 

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, ik doe alles voor de klant. Of misschien toch even twee keer nadenken vooraleer je buigt? Je neemt alleszins best de lead in de onderhandelingen met de klant als verkoper. Laat je hierbij leiden door je eigen standaardcontract. Het is belangrijk om dit standaardcontract goed uit te schrijven en hierin je  interne werking ook op te nemen. Doe je dat niet, dan gaat er vroeg of laat iets mis achter de schermen. En wat misloopt, moet worden rechtgezet en kost tijd en geld. 

5. Het dagelijkse huishouden van je bedrijf is een waardevolle taak

Huishouden? Ja inderdaad, het dagelijks ordenen van informatie en documentatie. De meerwaarde daarvan mag je niet onderschatten: je kan snel teruggrijpen naar de juiste documenten zoals eerder afgesloten deals, afwervingen, prijsschommelingen, contracten…  Bovendien moet je op het moment dat je je bedrijf wil verkopen of onderhandelt met een investeerder, sowieso een data room ter beschikking hebben waarin alle contracten en belangrijke documenten zijn opgenomen.

6. Je website is het raam van je bedrijf waarlangs je graag informatie en data wil binnentrekken

Je website gebruiken als een digitale pagina uit de gele gids is wel heel old school. De meeste ondernemers geven niet alleen informatie via hun website maar vragen die ook heel op bij hun websitebezoekers. In ruil daarvoor geven ze de bezoekers van hun website vaak interessante informatie.

Zorg er wel voor dat de cookies die je gebruikt en de manier waarop je die inzet correct en legaal is. Doe ook op een juiste manier aan “consent management” en vraag je bezoekers toestemming om hun gegevens te bewaren en hen te mogen contacteren voor bepaalde doeleinden. 

Respecteer de privacy rechten van de website bezoekers en werk zorgvuldig een Privacybeleid uit die past bij jouw website. Zo kan je interessante data inzetten in je verkoopproces en vermijdt je klachten of boetes achteraf. 

7. Vraag subsidies aan waar mogelijk en zoek investeerders

Heeft de coronacrisis ook impact gehad op jouw bedrijf? Of heb je de wereld rondom jou zien veranderen en moet je je bedrijf aanpassen om te kunnen blijven groeien? De meeste bedrijven moesten de klappen van de voorbije crisis incasseren. Durf na te denken over hoe je jouw bedrijf in de toekomst beter kan wapenen tegen dergelijke crisissen en investeer in belangrijke verbeteringen voor jouw bedrijf. Je staat hiervoor niet alleen. Overheden en externe investeerders staan de economie bij en geven ook jouw bedrijf een steuntje in de rug indien nodig.  

 

Even brainstormen over je bedrijf? Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen? 

Boek je Discovery Call in via deze link

Contacteer ons