5 tips voor een succesvolle start als freelancer

Starten als freelancer… hoe begin je eraan? We helpen je graag op weg met onze 5 tips voor een succesvolle start als freelancer: 

1. Denk na onder welk statuut je wil werken?

Werk je nog als werknemer en wil je daarnaast al even “proeven” van het bestaan als freelancer, dan kan je starten als zelfstandige in bijberoep. Dit is vaak een veilige optie wanneer je nog twijfelt over je carrière als ondernemer, of wanneer je nog een klantenportefeuille moet opbouwen. Is dat niet het geval dan kies je beter ineens voor een hoofdberoep als zelfstandige. Laat je goed informeren over welk statuut je het beste kiest: hoofdberoep of bijberoep, zelfstandige-natuurlijke persoon of bv of vof of…

2. Opstartformaliteiten

Starten als zelfstandige betekent papierwinkels doorworstelen, sowieso. We hebben een handige checklist met opstartformaliteiten opgesteld om je het leven iets makkelijker te maken.

Download onze checklist  via volgende link.

3. Algemene voorwaarden? Altijd een goed idee!

Vaak vragen freelancers ons of het wel zin heeft om zelf algemene voorwaarden op te stellen aangezien opdrachtgevers of klanten vaak contracten proberen opdringen. Meestal zijn deze contracten zeer eenzijdig opgesteld in het voordeel de opdrachtgever of klant. Heeft het dan nog zin om zelf algemene voorwaarden te voorzien? Ons antwoord is steeds: ja, absoluut!

Wanneer je een offerte opstelt voor een klant en je stuurt je algemene voorwaarden mee met je offerte, dan gaat de klant bij aanvaarding van de offerte ook automatisch akkoord met je algemene voorwaarden. Opletten wel wanneer hij zelf aankoopvoorwaarden heeft meegestuurd met zijn/haar offerte, in dat geval kan er soms verwarring zijn over welke voorwaarden van toepassing zijn.

Stuur je eigen algemene voorwaarden altijd mee met elke offerte en elke factuur. Als de klant niet protesteert of wanneer alles snel-snel moet gaan… heb je de garantie dat je kan werken op basis je eigen voorwaarden.

4. Laat je nooit onder druk zetten

We horen vaak van klanten dan ze onder druk worden gezet of “geen andere optie hebben” dan het contract te ondertekenen dat hen wordt voorgeschoteld. In de praktijk blijkt dan, wanneer we hen toch kunnen overtuigen, dat de andere partij wél openstaat voor contractonderhandeling. Het komt bovendien ook veel professioneler over indien je het aangeboden contract laat nalezen door een professional dan wanneer je blindelings contracten tekent die je misschien niet volledig begrijpt.

De nieuwe wet B2B-relaties helpt jou als freelancer ook heel erg vooruit, in die zin dat een aantal clausules in contracten verboden worden zoals: de mogelijkheid voor de tegenpartij om de betaling van jouw factuur in te houden tot wanneer je opdrachtgever zelf betaald is, de mogelijkheid voor de opdrachtgever om eenzijdig een clausule van het contract te interpreteren,…

Tot slot helpt de nieuwe wet rond betalingstermijnen (die nog moet in werking treden) jou ook als freelancer: de betalingstermijn mag in de toekomst immers in totaal niet méér dan 60 dagen bedragen.

Laat je dus nooit onder druk zetten om akkoord te gaan met exotische en totaal onevenwichtige clausules en hou vast aan een betaaltermijn die voor jou realistisch is én in overeenstemming met de wet. 

5. Bouw je netwerk uit en werk samen

Een succesvol freelancer is er één met een uitgebreid netwerk. Dit netwerk is niet enkel handig wanneer je op zoek moet naar nieuwe klanten. Daarnaast kan je ook van gedachten wisselen met gelijkgestemden en partnerships uitbouwen met ondernemers die gelijkaardige klanten bedienen maar een complementaire service hebben.

Bijvoorbeeld: als web developer zou het interessant kunnen zijn om een goeie partner te zoeken die actief is als marketeer of als copywriter. Jullie zoeken dezelfde klanten en kunnen complementair werken. Win-win voor iedereen.

Tot slot: REPEAT

We hopen natuurlijk dat je na enige tijd groeit in je freelance-bestaan en grotere projecten kan aantrekken en aannemen die je misschien niet alleen aankan en waarvoor je wil samenwerken. Of misschien wil je zelf je eerste werknemer aannemen? In dat geval is sowieso een goed idee om de vorige 4 stappen opnieuw te doorlopen beginnend met de vraag: is de structuur waarin ik werk aangepast aan mijn plannen? Indien je vaststelt dat dat niet in het geval is, win op tijd advies in.

Contacteer ons