4 tips voor je contractonderhandeling als freelancer

Een contract onderhandelen als freelancer is niet gemakkelijk, vaak heb je een David tegen Goliath-gevoel tijdens zo’n onderhandeling. Veel freelancers vragen zich dan ook af of het wel zin heeft om te onderhandelen… de opdrachtgever heeft toch al aangegeven dat er geen onderhandelingsmarge is. Maar op die vraag is maar één antwoord: het heeft absoluut wel zin om een grondige check te doen! We helpen je graag op weg met deze 4 tips om te onderhandelen like a pro als freelancer.

Tip 1: Basis van een contract review : gezond verstand en begrijpend lezen

De basis van elke contract review is gezond verstand en ook begrijpend lezen. Lees het contract door en probeer de inhoud ervan te begrijpen. Verwarrende zinsconstructies, clausules die meermaals voorkomen in het contract maar in andere woorden, woorden die je niet begrijpt,… zijn allemaal aandachtspunten.

Soms zal je ook zien dat in het contract woorden voorkomen die helemaal niet courant zijn zoals surséance van betaling bijvoorbeeld. Een typisch Nederlands begrip dat je wel eens ziet opduiken in een contract. Hoe dat komt? Omdat je contractspartij een copy paste heeft gemaakt van een Nederlandse template of misschien gewoon een Nederlands bedrijf is?

Vaak zijn clausules rond de duur van een overeenkomst erg onduidelijk opgesteld, hetzelfde voor beëindiging, of wie welke verantwoordelijkheden draagt. Zorg dat je begrijpt wat er staat én dat alles helder is geformuleerd. Is dat niet het geval? Vraag dan toelichting of vraag om clausules aan te passen. Het duidelijk en begrijpelijk opstellen van een beding is ook een wettelijke verplichting in contracten tussen ondernemingen.

Tip 2: Alles wat niet in het contract staat bestaat niet

Tijdens een contractonderhandeling gaan er vaak heel wat mails en telefoons over en weer. Jammer genoeg worden de gemaakte afspraken niet altijd opgenomen in het contract zelf.

Maar stel je nu eens voor dat je contactpersoon op een dag verandert van job, wat doe je dan met de mondelinge afspraken of afspraken die je hebt gemaakt per mail?

Zorg er dus voor dat alle afspraken die je maakt in je contract staan én ook omgekeerd dat je contract een juiste voorstelling is van de afspraken.  “In het contract staat betaling binnen 30 dagen, maar dat is onze uiterste termijn hoor. We zullen betalen binnen 14 dagen.” …. is niet ok! 14 dagen is 14 dagen, neem dit dan ook zo op in het contract.

Tip 3: Er is altijd onderhandelingsmarge

Soms zal je uit financiële noodzaak misschien niet anders kunnen dan een contract af te sluiten tegen voorwaarden die je zelf niet zo interessant vindt… maar in alle andere gevallen: besef dat er altijd onderhandelingsmarge is.

Als een klant geïnteresseerd is om met jou samen te werken, dan is het zeker niet verkeerd om te onderhandelen over het contract (en niet enkel over je fee!). Het komt bovendien veel professioneler over als je klant merkt dat je het contract hebt gelezen en minstens vragen durft stellen.

Heel vaak merken we ook in de praktijk dat bij contracten waarvoor er zogezegd geen enkele onderhandelingsmarge was, die er wél blijkt te zijn op voorwaarde dat je goed argumenteert waarom je niet akkoord gaat met een clausule bijvoorbeeld: niet helder opgesteld? Niet in overeenstemming met wat gebruikelijk is in de sector waarin je werkt?

Tip 4: You win some, you lose some..

Een contractonderhandeling is vaak geven en nemen. Vooraleer je de onderhandeling aangaat, zorg je er best voor dat je een lijstje hebt gemaakt van de punten die voor jou cruciaal zijn.

Maak een oplijsting in volgorde van belangrijkheid, van meest belangrijk naar minder belangrijk. Duid ook aan welke punten echt non-negotiable zijn en zonder dewelke de deal niet kan doorgaan. Dat kan bijvoorbeeld een fee zijn van X EUR/dag of een niet al te streng niet-concurrentiebeding,…

Probeer ook te begrijpen waarom bepaalde clausules zo belangrijk of “non-negotiable” zijn voor je contractspartij. Met die kennis kan je je contractspartij misschien overtuigen om akkoord te gaan met een andere formulering, een afzwakking in ruil voor iets anders,…

Hou tijdens je onderhandeling ook een zicht op welke punten jij en je contractspartij beide al hebben toegegeven aan elkaar en communiceer hier ook duidelijk over. Besef dat ook voor je contractspartij is een onderhandeling geven en nemen.

Contacteer ons